pesland.pl

Informacyjnie...

W ramach przypomnienia, termin rozegrania spotkań z danego cyklu przypada na niedzielę wieczór. Jeśli nie rozegracie meczu w terminie, możecie:

  • złożyć wniosek o przedłużenie terminu
  • złożyć wniosek o walkower, jeśli nie macie kontaktu z przeciwnikiem

W meczach z terminem rozegrania do 08.10.2017, w poniedziałek zostaną zablokowane wszystkie opcje w skrypcie i zostaną one rozliczone zgodnie z regulaminem. Do końca tygodnia macie możliwość składania wniosków.

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE - termin rozegrania przedłużony o kolejny tydzień.
WNIOSEK O WALKOWER - rozpatrywany indywidualnie przez moderatora po zapoznaniu się z wnioskami obydwu stron.

MECZ NIEROZEGRANY ORAZ BRAK WNIOSKU GOSPODARZA I GOŚCIA - obustronny walkower, czyli mecz zaliczony jako nieodbyty, po 0 punktów dla obydwu graczy.

Wnioski składane w cyklu 22.09 - 01.10 nie będą brane pod uwagę, z racji tego, że mecze te zostały przedłużone automatycznie. Należy złożyć nowe wnioski.

WALKOWERY/OBUSTRONNE WALKOWERY NIE BĘDĄ ANULOWANE. DECYZJA JEST OSTATECZNĄ.

 

JESTEŚ TU Artykuły Wiadomości Zarządu Informacyjnie...